Tipologia i funcions dels delegats/des de gènere

Comments are off.

Autors: Coordinació pedagògica FP (Iolanda Salamanca) i Cap d’estudis professorat (Jordi Birosta)

Centre educatiu: Institut ANTONI POUS I ARGILA

Tipus de bona pràctica: Potenciar l’opinió dels delegats/des, que l’alumnat sigui el protagonista de les millores i introduir les delegades de gènere dins la coeducació de centre.

Descripció

Aquest curs hem afegit els delegats/des de gènere al nostre Institut a través de la comissió de convivència. A més a més realitzem trobades conjuntes de tots/es els /les delegats/des a l’inici de curs i quan convé, també es reuneixen amb els equips docents en les avaluacions, però també ens trobem per cicle i grup.

A qui va dirigit?

Alumnat de FP, Tutors/es, Comissió de coeducació, …

Competències que treballa

Comunicació, iniciativa, treball en equip, autonomía, cohesió…

Quina és la finalitat?

Millora de la coeducació en el cas de les delegades de gènere, però també fer protagonistes als alumnes de les millores i potenciar la figura dels delegats/des.

Descripció detallada

Sempre hem tingut delegats/des, però volíem fer un pas més, i vam crear diferents tipus de delegats/des segons necessitats(verd, tic, gènere). Sempre fèiem reunions de tots els delegats conjuntament (i les continuem fent quan és necessari parlar de temes generals de centre) però normalment era un “sac de gemecs”, a partir d’aquí vam decidir crear reunions i funcions segons tipologia de delegats/des i fer reunions per cicle i grup per detectar aspectes positius i millores en quan a l’aprenentatge (entre d’altres temes). Això ens ha permès recollir molta informació més específica i poder fer actuacions concretes ja sigui a nivell d’equip docent o de professorat en concret o de  metodologies. Ja fèiem les sessions d’avaluació amb els delegats/des però normalment no sortia tot… Aquest curs amb la creació de la comissió de coeducació van demanar crear delegats/des de gènere i ja han començat a fer moltes accions, i esperem que el curs vinent sense covid en puguem fer més i de més transversals amb l’alumnat d’ESO i Batxillerat.