Man of Medan

Comments are off.

Autor/s: Lourdes Sánchez, Beatriz Zamora, Montserrat Buqueras i Sara Espinosa

Institut Cal.lípolis. Tarragona

Tipus de bona pràctica: Projecte.

Descripció

Al mes de juliol se’ns va presentar l’oportunitat de participar en un macroprojecte conduït pel Departament d’Educació, en el que hem col·laborat gairebé 30 centres de FP i ERE artístics. Es tractava de muntar un espai vivencial en forma de un mix entre tunel del terror – scape room sobre un videojoc (“Man of Medan”) a punt de l’estrena que seria presentat en la Fira Nice One Barcelona, només amb alumnes de formació professional i ensenyaments artístics.

Dos mesos després, només iniciar el curs, començàvem el treball amb els i les alumnes del CFGS Caracterització i maquillatge professional, en forma de projecte conjunt entre els programes InnovaFP i ActivaFP. Un projecte d’aquestes característiques no s’havia realitzat mai, tant per la grandària del projecte, com per la participació exclusiva d’alumnat en formació, com per la quantitat de centres implicats, sient un projecte de caire innovador i pioner. Va requerir un esforç coordinatiu important per part del Departament d’Educació i del professorat implicat.

Per part nostra, va ser inclòs en el desenvolupament curricular de quatre mòduls del cicle, de forma coordinada, i també en la FCT dels alumnes de 2n curs. Tots els alumnes del curs hi van participar, així com alguns alumnes voluntaris de primer a qui vam demanar que intervinguessin com auxiliars en algun moment puntual.

Nosaltres érem els encarregats de dissenyar i executar el maquillatge dels actors de l’espai vivencial del torn de matí, així com de fabricar els elements protèsics necessaris, calotes i transfers, i props (una mà tètrica, un dummie animatrònic). 

El projecte va demanar una col·laboració estreta i continuada amb altres instituts de formació professional i ensenyaments artístics que s’encarregaven del treball actoral, del vestuari, d’elaborar les parts electròniques de l’animatrònic, etc., així com la coordinació amb un altre centre de caracterització que també intervenia en el torn de tarda, tots ells a més de 100 km de distància.

Vam treballar en aquest projecte durant el primer trimestre, doncs vam incloure també les tasques d’autoavaluació i coavaluació i la confecció de la memòria.

A la presentació es mostra el procés detallat, els documents annexes van enllaçats, així com imatges del projecte.

Quina és la finalitat?

Execució de les habilitats professionals i de les competències en un projecte real, amb implicació d’un equip format per prop de 30 centres de FP i ERE.

Competències que treballa

Competències professionals del títol superior de Caracterització i maquillatge professional. Capacitats clau: innovació, responsabilitat, treball en equip, resolució de problemes, relacions interpersonals, organització del treball, autonomia i iniciativa.

A qui va dirigit?

Formació professional, tots els nivells.

Accedeix als materials