Seleccion@!

Comments are off.

Autors: Ferran Restrepo i tot el grup clase de primer curs del Grau Superior d’Administració i Finances

Centre educatiu: Institut Palau Ausit

Tipus de bona pràctica: Simulació de les fases del procediment de selecció de personal en un entorn d’aprenentatge basat en problema. 

Descripció

Simulació procés de selecció de personal

A qui va dirigit?

Primer Curs 

Grau Superior Administració Finances

Competències que treballa

Treball en Equip

Iniciativa / Autonomia

Creativitat

Quina és la finalitat?

Aprendre les fases i documentació administrativa d’un procés de selecció de personal, amb una simulació. 

Descripció detallada

Els i les alumnes del mòdul 4 reben un encàrrec de la responsable de personal de l’empresa a la que treballen. 

Necessiten realitzar un procés de selecció des de l’inici, per una vacant a l’empresa. Com que no hi ha temps per perdre, la presentació final del resultat ha de ser en format digital, preferentment vídeo, visual i en un màxim de 4 minuts

Aquesta presentació ha de permetre comprobar a l’empresa el procés que s’ha seguit i entendre per tant el resultat de la selecció per la plaça concreta.