Rebre feedback immediat de l’alumnat amb Plickers

Comments are off.

Autor/s: Raül Batallé Garcia

Institut de Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols

Tipus de bona pràctica: Eina.

Descripció

Quants cops hem acabat una explicació a l’aula i no tenim clar si el nostre alumnat ha entès l’explicació? Quants cops ens hem quedat amb el dubte de quins punts de l’explicació són els que cal aprofundir més per garantir l’aprenentatge?

Plickers és una aplicació que ens pot facilitar rebre feedback de l’alumnat amb pocs segons i sense que l’alumnat necessiti cap aparell electrònic.

Per fer-ho el professor ha de redactar unes preguntes a l’aplicació Plickers abans de fer la presentació a l’alumnat. Un cop finalitzada l’explicació de classe caldrà que projecti a la pantalla de l’aula les preguntes i que l’alumnat mostri unes cartolines de paper amb codis que contenen quatre possibles respostes. El professor, sense necessitat d’acostar-se a l’alumnat, farà una escaneig amb el seu mòbil dels codis mostrats. L’escaneig de tot l’alumnat es realitza en uns breus segons i els resultats estan disponibles de seguida per mostrar en el projector.

El professor pot utilitzar els resultats per copsar quins són els continguts que l’alumnat no ha entès i poder treballar-hi més o també es pot utilitzar com a eina avaluativa per aprofitar l’atenció de l’alumnat durant l’explicació.

Quina és la finalitat?

Dues. La principal és rebre retroalimentació de l’alumnat sobre les explicacions a classe per poder treballar més aquells punts que l’alumnat no ha entès. Una segona funció és com a eina avaluativa de l’aprenentatge.

Competències que treballa

Innovació.

A qui va dirigit?

Qualsevol nivell. Grau mig i Grau superior.

Professors de totes les etapes educatives.

Accedeix als materials