Projectes de Disseny Industrial 4.0

Comments are off.

Autor: Josep Lluís Martínez Sastre

Centre educatiu: Institut Escola Industrial

Tipus de bona pràctica: Projectes

Descripció

Bones pràctiques de prototipatge + impressió 3D al mòdul de projectes del cicle formatiu de grau superior de Disseny en Fabricació Mecànica a l’Escola Industrial de Sabadell. Incorpora metodologies actives com l’aprenentatge basat en projectes, design thinking i STEM

A qui va dirigit?

Va dirigit a alumnes que estiguin estudiant un cicle formatiu de de les famílies industrials, estudiants de batxillerat tecnològic, estudiants d’enginyeria, treballadors en atur i en actiu d’oficina tècnica que volen estudiar un GS de Disseny en fabricació mecànica per millorar les seves competències.

Competències que treballa

Conèixer els aspectes relacionats amb el disseny i la impressió d’objectes 3d

Aplicar la impressió 3d a projectes STEM d’aula o de centre.

Desenvolupar dissenys 3D de forma algorítmica.

Desenvolupar la competència digital i la creativitat.

Promoure la col·laboració entre iguals.

Compartir i aprendre eines digitals que aportin valor a la tasca docent.

Dissenyar objectes amb software CAD, 3d (Solidworks, Inventor i NX)

Definir ordres de treball i especificar el mode de funcionament de la màquina.

Quina és la finalitat?

Millorar les competències digitals en prototipatge. El món laboral necessita professionals amb nous perfils amb noves competències digitals com Operador i dissenyador 3d per fabricació additiva que els currículums actuals no ho contemplen.

Descripció detallada

Bones pràctiques de prototipatge + impressió 3D al mòdul de projectes del cicle formatiu de grau superior de Disseny en Fabricació Mecànica a l’Escola Industrial de Sabadell. Incorpora metodologies actives com l’aprenentatge basat en projectes, design thinking i STEM

Aquestes bones pràctiques es van realitzar durant els mesos de confinament per tant els alumnes van realitzar els seus projectes de forma telemàtica, el seguiment dels projectes es va realitzar seguint la mateixa metodologia que es va utilitzar per la presentació de les bones pràctiques d’Impressió 3d 4.0 a la 1a mostra d’impulsfp. El seguiment es va realitzar de forma síncrona amb el google meet i de forma asíncrona amb el moodle, el lliurament de les memòries, arxius i videopresentacions es va fer amb el drive compartit individualment amb cada alumne per part del tutor.

El resultat obtingut va ser d’un gran nivell molt millor de l’esperat en les circumstàncies tan excepcionals tenint en compte que molts alumnes no van poder imprimir el seu prototip real perquè no tenien impressora 3d a casa.

Un dels  motius pel que estem participant aquest any a la 2a mostra d’impulsfp és per donar visibilitat a la bona feina realitzada i impulsar els canvis metodològics cap la transformació educativa tenint en compte que l’any que ve apliquem els nous currículum dual.

En aquestes bones pràctiques participaran alumnes del curs passat i també participaran alumnes d’aquest any que han tingut un any molt complicat però tot i així han participat en esdeveniments dels programes d’innovació del departament d’educació com el Makerfest, les 24h, etc i també en programes d’innovació com el Catskills i les pràctiques  DUAL a les empreses.

CONCLUSIÓ: Estem aplicant metodologies actives amb nous recursos mitjançant un bon lideratge docent i mantenint una bona col·laboració amb les empreses.