Projecte innovació transversal PHARMALAB

Comments are off.

Autor/s: Lorena Muñoz Català

Institut La Romànica. Barberà del Vallès

Tipus de bona pràctica: Projecte innovació. Transferència coneixement empresarial i treball en xarxa dels centres educatius desenvolupant competències transversals.

Descripció

Hem proposat als alumnes de grau superior un projecte de col·laboració amb una indústria química de manera que han de sintetitzar un principi actiu i simular l’escalat a nivell industrial.

Aquest projecte  permet a l’alumnat fer un autoaprenentatge, enfrontar-se a un repte real sent més motivador treballant competències transversals de diferents mòduls professionals.

En el projecte estan implicats 2 cicles formatius de la família química i 3 centres educatis, això permet el treball en xarxa i la col·laboració de tots els participants 

La funció del docent és una guia en el seu projecte.

Quina és la finalitat?

Realitzar un aprenentatge significatiu basat en un repte real, fent  el disseny, síntesi i assajos d’un principi actiu pels pròpis alumnes.

Competències que treballa

Competències transversals del diferents mòduls implicats.

A qui va dirigit?

FP QUÍMICA Grau Superior. Laboratori Anàlisi i Control de Qualitat, Fabricació de Productes farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

Accedeix als materials