Projecte GLOBAL

Comments are off.

Autors: Equips GLOBAL INS Vallvera

Centre educatiu: Institut Vallvera

Tipus de bona pràctica: Més enllà del treball a l’aula en metodologies actives, sortim fora a aprendre en un context real. Dins les entitats per a fer un treball cooperatiu.

Descripció

Aplicar les metodologies actives globalitzant mòduls i planificant la tasca educativa a través de reptes/projectes que impliquen diferents UFs. 

A qui va dirigit?

Alumnat de 2n CFGS Animació Sociocultural. A Educació Infantil s’està planificant i també es pretén aplicar-ho a la resta de Cicles.

Quina és la finalitat?

Millora de la implicació i motivació. Treballar les competències en el context real i adequant-les a les situacions reals de treball.