Projecte Espurna per fomentar l’actitud i la iniciativa emprenedora entre el nostre alumnat de cicles

Comments are off.

Autor/s: Josep Farreny Vilar

Joviat FPI. Manresa

Tipus de bona pràctica: Projecte ABP basat amb reptes reals d’empreses col.laboradores.

Descripció

Aconseguir de les empreses que ens plantegin reptes reals, l’alumnat haurà de presentar un projecte de solució seguint els passos del Design Thinking.

L’emprenedoria és una competència a desenvolupar a la FP i, donada la seva transversalitat. El projecte #Espurna pretén desenvolupar projectes per donar solucions a reptes reals que ens plantegen empreses col.laboradores, entitats i institucions.

La competència clau de la iniciativa i esperit emprenedor, el mateix legislador assenyala que aquesta competència clau “implica les habilitats necessàries per a convertir les idees en actes, com la creativitat o les capacitats per assumir riscos i planificar i gestionar projectes”.

Però, com es fa realitat aquesta competència clau? Amb independència del que legisla a CCAA la decepció ve en analitzar els continguts amb els que cal treballar per al desenvolupament de les competències clau esmentades. Per què? Perquè el Pla d’Empresa segueix sent l’eix de treball sota el qual se sustenta el curs. És impressionant que a dia d’avui, seguim defensant la utilitat d’un Pla de Negocis per emprendre.

No discutim la seva utilitat en determinada fase del procés emprenedor, però si de lo que es tracta és de desenvolupar la creativitat, la comunicació, el lideratge o el treball en equip, abordar un Pla d’Empresa no ajuda gens. L’única cosa que aconsegueix és la desmotivació general de l’alumnat per la seva llunyania a la realitat empresarial.

Quina és la finalitat?

Propiciar un context vivencial per adquirir competències toves o claus (Solf Skills) per part dels alumnes 

Competències que treballa

Autonomia. Organització. Responsabilitat. Relació interpersonal.
Treball en equip. Resolució de problemes. Comunicació.
Aprendre a aprendre.

A qui va dirigit?

Alumnes de cicles formatius.

Accedeix als materials