Projecte CODI (COeducació i Diversitat)

Comments are off.

Autores: Anna Belén Fernández Viciana i Anna Sánchez Moix

Centre educatiu: Institut Ribot i Serra

Tipus de bona pràctica: Projecte transversal (implica tota la comunitat educativa i la vida del centre)

A qui va dirigit?

A tot l’alumnat (des de 1r ESO fins a Batxillerat passant pels Cicles Formatius de Grau Mitjà i grau Superior)

Competències que treballa

Presa de consciència d’un mateix i dels altres

Implicació en el procés de creixement personal

Integració de la diversitat com un fet natural

Quina és la finalitat?

Incorporar la perspectiva de gènere a l’institut i prevenir la violència i la discriminació.

L’impacte més important que té el fet d’intentar incorporar a l’institut una perspectiva coeducativa, és que tot l’alumnat percebi el seu centre com un lloc segur del qual se sent partícip i a on sent que hi pertany. D’altra banda, es van reduint els conflictes i va augmentant el respecte i la idea d’interdependència i de tenir cura de les altres persones.

Les nenes se senten mereixedores dels seus mèrits i se’ls ofereixen les mateixes oportunitats que els nens en  tenir referents femenins i sentir que allò femení es posa també en valor

Tots i totes  aprenen a identificar els elements que fan que una relació sigui tòxica i reconeixen el que fa que una relació sigui sana i igualitària, posant en valor una nova masculinitat aliada, lluny del model de masculinitat hegemònica.

Descripció detallada

Aquest projecte es concreta amb una sèrie d’actuacions:

 • Formació a l’alumnat
 • Formació al claustre 
 • Establiment d’un suro al passadís central de l’institut amb diferents seccions
 • Assistència i participació a actes, conferències, jornades, tallers,…. ofertes per l’entorn (professorat i alumnat)
 • Creació d’un Site amb recursos com documentals, pàgines web, curtmetratges, activitats, guies, … adreçats al professorat i l’alumnat tant del nostre institut com d’altres

Site: https://sites.google.com/ribotiserra.cat/coeducaciidiversitatsexual/inici

 • Creació de la Biblioteca lila a partir dels llibres comprats amb el fons del pacte nacional de l’estat  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16bXbUOMdkKueDJw1RPW_btZA81nGPpTr3Q7lmjwZbkc/edit#gid=344919455

 • Actuacions específiques el dia 25N i el 8M Els dies especials que s’han de commemorar, ja s’han convertit en un clàssic a treballar per tot l’alumnat de l’institut.d’unitat a l’hora de voler visibilitzar les seves dones.
 • Jornada de Qualitat a la UAB: hem estat convidades a participar en les dues últimes Jornades en un dels work-cafè explicant  a d’altres instituts el projecte CODI com a exemple de bones pràctiques.
 • Participació en el II Congrés de Clavico a Madrid: La comissió de coeducació vam assistir al segon Congrés Internacional de Clavico a Madrid. Vam aprendre molt i vam poder obtenir molts recursos i idees per continuar omplint la Site.
 • Adscripció a les xarxes socials facebook de CLAVICO i Vers les escoles Feministes.  
 • Formació contínua de la comissió CODI