Portafoli Personal Orienta’t

Comments are off.

Autor/s: Mireia Grané Boix

Institut Josep Puig i Cadafalch. Mataró

Tipus de bona pràctica: Eina.

Descripció

L’activitat proporciona les pautes per a la realització del IPOP en format digital, l’alumnat elaborarà el seu informe personal d’orientació professional en format de portafoli digital durant els dos cursos del cicle. L’activitat es realitza a les sessions de tutoria del CFGM de perruqueria i cosmètica capil·lar, amb la participació de tot l’equip docent del cicle, ajudant a fer que l’alumne/a conegui el cicle on s’ha matriculat i pugui mitjançant una reflexió personal i un anàlisi del perfil del cicle, crear-se un itinerari formatiu i/o laboral personal professionalitzador.

Quina és la finalitat?

La finalitat de l’activitat és que l’alumnat de manera individual (amb l’acompanyament de la tutora o el tutor i la resta de professorat) esbrini el seu objectiu professional al finalitzar el cicle, buscant la seva especialització que farà que es diferenciï professionalment, sabent quin camí acadèmic i/o laboral professional pot escollir al finalitzar el CFGM.

Competències que treballa

Competència analítica i d’autoconeixement.

A qui va dirigit?

Professorat de cicles formatius GM i GS.