Parlament Verd

Comments are off.

Autor/s Centre educatiu: Institut Cendrassos

Tipus de bona pràctica: Òrgan de participació

Descripció

El Parlament Verd és un òrgan de debat on els parlamentaris verds (delegats de classe) participen activament en totes les activitats del centre. Els propis alumnes proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi. Funciona com un consell de delegats.

A qui va dirigida?

Alumnat en general (ESO, BAT i CCFF)

Quina és la finalitat?

Fer participar els alumnes en decisions de centre que els afecten.

Descripció detallada

El Parlament Verd és un organisme de participació i representació de tots els estaments de l’institut que informa, proposa, gestiona, decideix i col·labora en la vida del centre juntament amb altres òrgans establerts.

La seva funció és reflexionar, dialogar, proposar i gestionar de forma cooperativa diferents necessitats i iniciatives que es viuen en el centre.

És un òrgan de debat on els parlamentaris verds (delegats de classe) participen activament en totes les activitats del centre.

Els propis alumnes proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi. Funciona com un consell de delegats.