Música Viva

Comments are off.

Autor/s: Meritxell Manyoses, Jami Bassols, Mònica Moreno

Institut Santa Eulàlia. Terrassa

Tipus de bona pràctica: Contracte de serveis entre Casa de la Música de Terrassa I Casa de la Música.

Descripció

Aquest curs 2019-20, el departament d’Imatge i So i Casa de la Música ha començat una col·laboració que està sent molt interessant per l’alumnat. Per part de l’Institut Santa Eulàlia oferim sessions de gravació en estudi, producció de videoclips, alumnat en pràctiques FCT i creació de documentació tècnica.

Casa de la Música de Terrassa ens posa en contacte amb la seva xarxa de contractes, organitza visites tècniques a la Sala Rasa64 i a la Sala Vapor, i ofereix masterclasses en els diferents àmbits que treballa.

Van sorgir moltes idees, propostes i vies de col·laboració però ens macava el pressupost i l’oportunitat per planificar una col·laboració lligada al currículum escolar, que no només proporciones eines al professorat per treballar per projectes de forma transversal incloent la dimensió artística, sinó que també permetés traspassar tots els coneixements i recursos generats a la xarxa d’usuaris de Casa de la Música. 

Estem en un estadi inicial però ja hem pogut observar els efectes positius en la motivació de l’alumnat, que necessita oportunitats per donar valor als coneixements tècnics que proporciona el cicle formatiu. Una proposta artística vehicula les seves inquietuds socials i generacionals, mentre que el currículum està limitat a treballar les habilitats tècniques. 

L’alumnat està motivat i té ganes d’implicar-se.  Les persones que coordinarem la col·laboració ja hem treballat plegades en una experiència que està sent molt positiva i tenim ganes i energia de crear més projectes conjunts. 

Quina és la finalitat?

Contextualitzar els resultats d’aprenentatge del cicles formatiu, en participar de les unitats formatives

Competències que treballa

Competències professionals, personals i socials:

  • Muntar, connectar i desmuntar equips de so, imatge i il·luminació en projectes de so i d’animació musical i visual, fent-ne la comprovació i l’ajust per garantir-ne l’operativitat.
  • Aconseguir un so òptim i sense interferències amb la presa d’imatge en els processos de captació mitjançant l’elecció dels micròfons més adequats, la seva ubicació i l’ús d’accessoris i perxes
  • Fer la mescla directa, l’edició, l’enregistrament i la reproducció en tot tipus de projectes de so, seguint instruccions de tècnics de nivell superior.
  • Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn de treball.
  • Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l’àmbit de la seva competència i autonomia.
  • Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

Capacitats clau

L’autonomia, la innovació, l’organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.

A qui va dirigit?

Formació professional