Metodologies actives a l’aula i aprenentatge per projectes amb enfocament globalitzat

Comments are off.

Autor/s: Toni Morant Fornés, Carles Añó Luna i Alejandro Milian Sangüesa

Institut Montsià. Amposta

Tipus de bona pràctica: Metodologia / Projecte

Descripció

La metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) amb la integració de la metodologia de planificació àgil SCRUM, s’articula mitjançant un cas que planteja un determinat repte on l’alumnat treballa en equips de forma col·laborativa. Hauran d’arribar a una solució concreta; tot emprant diferents tipus d’eines TIC/TAC de caràcter col·laboratiu (aula virtual, treball en el núvol, etc) per tal d’assolir la competència digital.

Les fases de cada projecte o cas són les següents:

1. Acords inicials.

2. Pluja d’idees.

3. Plantejament d’objectius.

4. Elaboració d’un pla de treball + Kanban.

5. Seguiment de les sessions amb un diari de seguiment.

6. Realització del treball, projecte, producte, etc.

7. Realització d’una presentació i defensa.

8. Coavaluació intergrupal.

9. Avaluació individual i dels recursos.

10. Retroacció i avaluació per part del professorat.

En cada projecte o cas es demana una producte final diferent, en funció de la temàtica concreta des requeriments plantejats, a poder ser per un actor extern al centre, sempre intentant que sigui un cas real. En la família d’informàtica pot ser un treball escrit, un aplicació web, un programa d’escriptori, la implantació de serveis, el muntatge d’un dispositiu de maquinari, etc.

Tot aquest procés queda recollit en una guia de treball i s’integra tot a través de l’EVA Moodle per tal de fer-ne un seguiment diari. També es fa servir l’eina KanbanFlow per dur a terme l’SCRUM i el seguiment periòdic de les tasques a desenvolupar.

El producte final, habitualment s’exposa a l’aula davant els companys i companyes, i si escau amb els actors externs implicats amb una presentació multimèdia, presentació gràfica, etc. També es pot demanar una demostració del producte a mode d’exploració i prova per comprovar el resultat. En altres ocasions poden generar altres tipus de contingut com vídeos, videotutorials, etc.

Accedeix al ppt

Quina és la finalitat?

La finalitat és portar a terme un projecte i que sigui l’eix vertebrador de l’aprenentatge de l’alumnat.

Competències que treballa

Autonomia, iniciativa, innovació, organització del treball, responsabilitat,  treball en equip,  resolució de problemes, respecte per l’entorn i els companys, gestió i planificació de tasques, …

A qui va dirigit?

Dirigit a tot el professorat i alumnat d’FP, més concretament a estudis d’informàtica.

Accedeix als materials