MASTERBORSA. Projecte educatiu dels mercats financers

Comments are off.

Autor: Josep Purtí Gonzàlez

Centre educatiu: Institut ESCOLA JOVIAT FPi

Tipus de bona pràctica: Aprendre treballant. Aprenentatge vivencial. Relacions entre diferents centres del territori

Descripció

Vols aprendre a invertir com un professional? Et donem a conèixer els mercats financers i les possibilitats d’inversió. Utilitzem el learn to do, aprenem treballant i així amb una gamificació aconseguim consolidar coneixements i habilitats. El projecte barreja alumnes de diferents centres de Catalunya, utilitza les sessions formatives on-line i prepara un concurs d’inversió com a pràctica final.

A qui va dirigit?

Alumnat de cicles formatius i optatives d’ESO així com batxillerat.

Competències que treballa

Responsabilitat individual, autodisciplina, confiança, habilitats analítiques, capacitat d’organització, resolució de problemes, presa de decisions, gestionar els risc.

Quina és la finalitat?

Millora del coneixement del risc en el moment de la presa de decisions. Visualitza les possibilitats d’inversió.

Descripció detallada

PROJECTE EDUCATIU DELS MERCATS FINANCERS: MASTERBOLSA

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE

Masterbolsa neix amb la intenció de donar a conèixer als alumnes l’existència de diferents formes d’invertir perseguint uns objectius. Dels objectius principals (veure gràfic) podem destacar:

● Aprendre practicant , és adir, poder rebre els continguts de forma pràctica. És per això que s’introdueix el joc com element d’aprenentatge (gamificació).

● Projecte multicentre , la idea del projecte és la de connectar diferents centres educatius per treballar de forma global. Es creen uns lligams i relacions entre alumnat.

2. METODOLOGIA DEL PROJECTE

Per poder aconseguir aquestes fites hi ha definit un pla d’actuació que es defineix en les següents etapes:

1. Fase teòrica . coneixement de les diferents possibilitats d’inversió a partir d’exposicions teòriques, recerca i xerrades d’experts i professionals.

2. Fase simulació. Període de prova d’inversió en diferents escenaris.

3. Fase Concurs. Inici del concurs multicentre d’inversió a borsa.

4. Fase Cloenda. xerrada final i entrega de premis.

3. DADES ACTUALS DEL PROJECTE

Podríem resumir el projecte en uns impactes i unes dades que ha incrementat molt en les darreres edicions.

En l’edició del curs 2019/20 les dades més representatives han estat:

● Durada . 10 anys història del projecte en el format explicat anteriorment.

● Centres participants . 9 centres de diferents indrets del territori: Manresa, Moià, Reus, Tarragona, Calaf, Ripoll.

● Total alumnes inscrits . 201 alumnes han participat en l’edició 2019/20.

En l’edició del curs 2018/19 les dades més representatives han estat:

● Durada . 9 anys història del projecte en el format explicat anteriorment.

● Centres participants . 11 centres de diferents indrets del territori: Manresa, Moià, Reus, Tarragona, Calaf, Ripoll, Igualada, Vic, Navàs.

● Total alumnes inscrits . 301 alumnes han participat en l’edició 2018/19.

En l’edició del curs 2017/18 les dades més representatives han estat:

● Durada . 8 anys història del projecte en el format explicat anteriorment.

● Centres participants . 7 centres de diferents indrets del territori: Manresa, Moià, Berga, Solsona, Vic Tarragona, Reus i Riudoms.

● Total alumnes inscrits . 204 alumnes han participat en l’edició 2017/18.

● Nombre d’operacions realitzades en el mercat . 2.661 han estat les operacions de compra i venda realitzades pels participants.

5. SUPORT WEB FINS CURS 20-21

El projecte té com a canal de comunicació una web on es detalla tota la informaciógeneral del projecte així com un recull informatiu de les últimes edicions.

Estructura de la web

● INICI

● QUI SOM

● CONCURS

● CONTACTE

● NOTÍCIES

● GALERIA

● VIDEOS

Curs 20/21 inici del format online de formació utilitzant un nou suport DISCORD

https://discord.gg/jmbJFhqK

On existeixen diferents espais:

  • sales per fer formació
  • sales per fer debats
  • sales d’anàlisi

https://masterbolsa.000webhostapp.com/