La setmana de la BioConstrucció

Comments are off.

Autor/s: Tot l’equip de professionals docents de l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes

Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes. Castellar del Vallès

Tipus de bona pràctica: Projecte

Descripció

La setmana de la bioconstrucció a l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes

En el transcurs d’una setmana l’alumnat dels diferents cicles formatius del nostre centre (família agrària) participen en l’execució d’un seguit de petits projectes que es desenvolupen en paral·lel i de forma cooperativa.

Són projectes executius, en temps real, relacionats amb el camp professional que s’imparteix al centre. Per exemple, construcció d’un compostador, construcció d’una pèrgola, muntatge d’un hivernacle.

L’alumnat participa en grups que es mantenen durant tota la setmana i on es barregen alumnes de diferents nivells. En aquests grups l’alumnat té uns rols assignats, així per exemple, els de grau superior se’ls assigna el rol de responsables de l’equip, altres són els responsables de la gestió de les eines, etc. A cada grup li correspon un projecte diferent cada dia, de forma rotativa tots els grups van passant per tots els projectes. Tots tenen l’oportunitat de treballar competències professionals diferents.

En aquests projectes, l’alumnat treballa competències personals, socials i professionals del nostre currículum. Competències professionals com ara el muntatge d’infraestructures agràries; socials, com el treball en equip; i personals, per exemple: autonomia, responsabilitat i comunicació, entre d’altres.

El professorat participa per mitjà de la coordinació pedagògica. Aquesta comissió, unes setmanes abans, elabora el dossier on es desglossen els diferents projectes, es fan els grups de treball i les temporitzacions. Una comissió de professorat realitza les comandes del material necessari. Per últim, el dossier explicatiu amb informació detallada dels projectes, és presentat als alumnes a nivell de tutories .

Per a l’avaluació de les competències, la comissió pedagògica amb coordinació amb la resa de professorat, elabora una taula on es recullen els diferents Resultats d’aprenentatge (RA) que seran representats en l’edició d’aquell any. L’instrument d’avaluació són les graelles d’observació utilitzades el dia de la pràctica i implementades pel professor responsable de cada projecte.

Accedeix al ppt

Quina és la finalitat?

Potenciar un seguit d’objectius pedagògics, professionals, ambientals i capacitats clau:  treball en equip, organització del treball, ensenyament de continguts de forma transversal i significativa, sensibilització ambiental, seguretat i salut.

Competències que treballa

Competències professionals més procedimentals, i aquelles relacionades amb prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Competències personals relacionades amb la responsabilitat, autonomia, organització del treball.

Competències socials, sobretot relacionades amb el treball en equip.

A qui va dirigit?

Cicles formatius de professions eminentment pràctiques, on el treball en equip sigui present.

Material