Innovative Styles

Comments are off.

Autor/s: Eva Baldrich Tudó

Institut Cal.lípolis. Tarragona

Tipus de bona pràctica: Metodologia

Descripció

En la UF4 del mòdul 04 del CFGS d’Estilisme i direcció de perruqueria he creat diferents grups/equips de treball (màxim tres persones).

He plantejat casos reals en els quals el grup/equip de treball ha de buscar informació, planificar, organitzar els treballs i tècniques a realitzar per arribar a la creació de diferents estils innovadors. 

Els resultats obtinguts han de ser utititzats per editar una revista professional que serveixi d’inspiració per a estilistes.

Per aconseguir aquestes creacions han hagut de seleccionar, aplicar i coordinar tècniques avançades de canvi de longitud, forma i color capil.lar i així poder dissenyar i organitzar la creació de nous estils innovadors, d’avantguarda i creatius en el cabell.

Han fet les seves pròpies creacions experimentant. 

Han après entre tots, els uns dels altres, sempre sumant.

Amb cada nou estil dissenyat han creat una presentació explicant tot el procediment, el pas a pas de tots els treballs realitzats per aconseguir el disseny final amb el suport d’imatges, gràfics i explicacions.

Aquesta presentació l’han compartit amb la resta de companys de la classe i ha servit per reflexionar i aprendre dels possibles problemes que s’han anat trobant durant  la seva execució i ser conscients dels bons resultats obtinguts.

L’experiència compartida de cada equip/grup ha estat molt positiu i enriquidor per a tots

La finalitat de la documentació obtinguda de les creacions és editar una revista professional de perruqueria que serveixi d’inspiració per a estilistes.

Quina és la finalitat?

Que els alumnes puguin treballar totes les capacitats clau i s’ho passin bé aprenent, innovant i experimentant.

Competències que treballa

Es treballa l’autonomia, la innovació, l’organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes en el disseny d’estils innovadors.

A qui va dirigit?

Professors i alumnes de cicles formatius d’Imatge personal.

Accedeix als materials