Impressió 3D 4.0

Comments are off.

Autor/s: Josep Lluís Martínez Sastre, Toni Tamame, Christian Caballero.

Institut Escola Industrial. Sabadell

Tipus de bona pràctica: PROJECTE STEM ABP (MP Projectes del GS Disseny en Fabricació Mecànica).

Descripció

El disseny i la impressió 3D són uns elements bàsics en aquests moments de transformació educativa, ja que encaixen plenament en el plantejament del treball per projectes, el Moviment Maker i l’impuls de les àrees STEAM (Tecnologia, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Ciències).

Perfil Professional de competències digitals: Dissenyador 3d per a fabricació additiva i Operació de maquinària de fabricació additiva.

Objectius:

Conèixer els aspectes relacionats amb el disseny mitjançant el software CAD (Solidworks, Inventor, NX) que són els més utilitzats en el sector industrial i en els centres de formació professional de la família de Fabricació Mecànica.

Conèixer els aspectes relacionats amb la impressió d’objectes 3D mitjançant el software Cura d’Ultimaker el més utilitzat de lliure descàrrega i compatible amb la majoria d’impressores 3d del mercat.

Aplicar la impressió 3D a projectes STEAM d’aula o de centre amb impressores 3d de veritat de les marques més reconegudes del mercat com poden ser BCN 3D (Sigma), CUBE PRO, Ultimaker, Anycubic, Prusa, etc.

Desenvolupar la competència digital i la creativitat.

Promoure la col·laboració entre iguals.

Compartir i aprendre eines digitals que aportin valor a la tasca docent

Fases del projecte:

  • 1a fase ESCOLLIR IMPRESSORA 3d: Amb la que imprimirem el nostre prototip i adjuntar les especificacions tècniques corresponents.
  • 2a fase METROLOGIA: Agafar les mides de projectes reals amb un peu de rei mitjançant croquització amà alçada i anotar les característiques tècniques.
  • 3a fase MODIFICACIONS DEL DISSENY: Per a la creació d’un nou prototip personalitzat, crear les  peces amb disseny 3d en arxius CAD tant de peça com de conjunt.
  • 4a fase DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: Creació de plànols en pdf tant de peça com de conjunt, llista de materials i vista explosionada.
  • 5a fase FORMAT D’IMPRESSIÓ: Crear arxiu STL per poder configurar els paràmetres d’impressió amb el software CURA, fer la simulació corresponent i crear l’arxiu d’impressió GCODE.
  • 6a fase IMPRESSIÓ: Fer la impressió de la peces mitjançant la fabricació additiva amb materials diversos com poden ser PLA, ABS, etc,
  • 7a fase AJUSTOS DEL CONJUNT: Els ajustos corresponents de les diferents peces del conjunt.
  • 8a fase COMPARATIVA: Comparar amb altres processos de fabricació industrials com és el de les màquines d’injecció de plàstic mitjançant motllos.
  • 9a fase PROJECTE FINAL: Fusió transversal curricular amb la resta de mòduls i annexar al Projecte final de disseny industrial 4.0 del CFGS de Disseny en fabricació Mecànica
Anar a la presentació

Quina és la finalitat?

El món laboral també necessita professionals amb nous perfils amb noves competències digitals com Operador i dissenyador 3d per fabricació a additiva que els currículums educatius actuals no ho contemplen.

Competències que treballa

Conèixer els aspectes relacionats amb el disseny i la impressió d’objectes 3D.

Aplicar la impressió 3D a projectes STEAM d’aula o de centre.

Desenvolupar dissenys 3D de forma algorítmica.

Desenvolupar la competència digital i la creativitat.

Promoure la col·laboració entre iguals.

Compartir i aprendre eines digitals que aportin valor a la tasca docent.

Dissenyar objectes amb software CAD 3d (Solidworks, Inventor i NX) 

Definir ordres de treball per especificar el mode de funcionament de la màquina.

A qui va dirigit?

Principalment a alumnes de 2on de Batxillerat Tecnològic, alumnes de 2on de grau mig que volen estudiar un CFGS de Disseny en fabricació mecànica.

També a alumnes d’altres cicles de grau superior industrials, estudiants d’enginyeria, treballadors en atur i en actiu d’oficina tècnica que volen estudiar un CFGS de Disseny en fabricació mecànica per millorar les seves competències.

Accedeix als materials