Gamificació a l’aula. BREAKOUT: EL MALETÍ DELS KUHN. Una experiència transversal al CFGM Planta Química Perfil Farmacèutic i Cosmètic

Comments are off.

Autores: Montserrat Llamas Álvarez i Mari-Àngels Queral Castellà

Centre educatiu: Institut Narcís Monturi

Tipus de bona pràctica: Metodologies actives d’aprenentatge: Breakout

A qui va dirigit?

Alumnat del CFGM Planta Química Perfil farmacèutic i cosmètic

Quina és la finalitat?

Motivació dels alumnes,treballar competències clau, fer veure als alumnes que aprendre també pot ser divertit i consolidar  competències tècniques de tot el cicle.

Descripció detallada

Es tracta d’un breakout, on a través d’un fil argumental es fa que els alumnes hagin de solucionar reptes relacionats amb diferents mòduls del cicle a fi de trobar un codi. A més dels reptes relacionats amb competències tècniques hi haurà una sèrie de desafiaments més lúdics que hauran de superar. Amb tot això podran obrir un cryptex dins del qual hi haurà la documentació que se’ls demana.

Material: