Escanyamanagues pels bombers de la Generalitat de Catalunya

Comments are off.

Autor: Lluís Clapès

Centre educatiu: Institut La Garrotxa

Tipus de bona pràctica: ABP Activitat basada en Problemes

Descripció

Dispositiu per tancar el pas de l’aigua a pressió de les mànegues d’extinció d’incendis. 

A qui va dirigit?

Alumnat de CFGS Disseny mecànic

Competències que treballa

Disseny, càlculs i industrialització

Quina és la finalitat?

Millora de les competències de l’alumnat en disseny i càlculs mecànics.