Enxarxats. Infància i comunitat

Comments are off.

Autors: Equip educatiu del Departament de SSC de l’Institut Montilivi.

Centre educatiu: Institut Montilivi

Tipus de bona pràctica: Desenvolupament de l’actuació intermodular en el nivell de 2n de CFGS Educació Infantil en el municipi de Vilablareix (Girona).

Descripció

La situació actual de la pandèmia, en un marc d’ensenyament híbrid, no ens fa tirar enrere a la proposta d’Enxarxats. Comptem amb un element fonamental: el factor humà. 

A qui va dirigit?

Alumnat del CFGS Educació Infantil.

Competències que treballa

UC_2-1027-11_3: Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinar-se amb les famílies, l’equip educatiu i amb altres professionals.

UC_2-1032-11_3: Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l’entorn a través del contacte amb els objectes, i les relacions del nen i la nena amb els seus iguals i amb les persones adultes.

UC_2-1033-11_3: Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de 0 a 6 anys.

Quina és la finalitat?

Millora de la qualitat del servei d’atenció a la infància des d’una perspectiva emprenedora, educativa i social.

Descripció detallada

L’APS representa una innovació educativa coherent amb la necessitat dels centres educatius d’obrir-se a la comunitat, i aquesta necessitat és cada cop més sentida en una societat complexa, plena de reptes difícils d’abordar si no és amb col·laboració i treball en xarxa entre els agents educatius i socials.

Documentació explicativa: