EMPRENEDORIA I PROTOTIPATGE AMB L’AULA MAKER. COM CONNECTAR ELS MÒDULS D’UN CICLE

Comments are off.

Autors: Jordi Grau, Elisa Fernández i Carlos Flores

Centre educatiu: Institut Mare de Déu de La Mercè

Tipus de bona pràctica: Repte amb metodologia ABP

Descripció

Acció encaminada a augmentar la motivació de l’alumnat  per tal de potenciar el desenvolupament de les seves competències.

A qui va dirigit?

Docents i alumnat de qualsevol cicle formatiu

Competències que treballa

Treball en equip, resolució de problemes, creativitat, autonomia…

Quina és la finalitat?

Millora de la motivació per evitar l’abandonament del cicle.

Descripció detallada

Es planteja com una ABP interrelacionant el mòdul M11 / UF2 amb el Mòdul M14 de EIE. En aquest projecte l’alumnat, durant tot el curs, crea la seva pròpia empresa en EIE i, posteriorment, quan comença el mòdul de M11 ha de desenvolupar un producte novedós relacionat amb l’empresa que estan creant durant to el curs.

L’alumnat ha de realitzar des de l’inici fins al final el procés de creació i comercialització de l’empresa i del producte (definició del producte, execució, donar a conèixer, incentivar el consum, fins arribar al client/consumidor, venda, atenció a la venda del producte i valoració de la postvenda….). El prototip d’aquest producte creat ha de ésser coherent amb el tipus d’empresa ja creada a EIE (imatge corporativa, logotip, eslògan, etc ). D’aquesta manera posem en valor el que van treballant i veuen la relació entre el que es va treballant en els dos mòduls.

Després de dissenyar el prototip, s’incorpora l’ús de la tecnologia fent servir a classe i en l’Aula Maker els programes com Tinkercad, Inkscape y Ultimaker Cura, per imprimir en 3D en l’Aula Maker que s’ha inaugurat aquest any a La Mercè, el producte creat per les alumnes. Aquesta aula està gestionada per un responsable extern que ens dóna suport als professors perquè implementem la tecnologia 3D en tots els cicles que ho desitgin.

https://prezi.com/i/cldt4xkmgwrc/siro-3d/

Documentació explicativa: