Els Laboratoris pels Núvols

Comments are off.

Autors: Núria Ferré, Jordi Masip Tarragó, Victor Garcia i alumnes de la Família Química.

Alumnes participants: Amelia Sánchez Garcés i Núria Segura Mínguez 

Centre educatiu: Institut Comte de Rius

Tipus de bona pràctica: Digitalització de processos per a la Indústria 4.0

Descripció

La innovació educativa, utilitzada com una eina més tecnològica, està present en tot el que ens envolta, canviant l’escenari social, econòmic, cultural, empresarial i també l’educatiu. I l’èxit dels projectes docents d’innovació educativa, com ara “El laboratori pels núvols” no depenen exclusivament de l’ús de la tecnologia com a base de tota innovació.

Des dels Laboratoris del Departament de Química de l’Institut Comte de Rius a Tarragona, s’ha fet un canvi de 360 graus en la gestió integral, utilitzant una eina molt potent que els alumnes tenen a les seves mans: els dispositius mòbils. Tot això, ha suposat canvis ens plans i programes d’estudi, els processos educatius, mitjançant l’aplicació de les TAC i les millores comunicatives i, per descomptat, la creativitat en la gestió dels laboratoris del centre educatiu, amb aprenentatges reals, competencials i aplicables en el món empresarial 4.0.

Aquest projecte exposa el treball diari i de millora contínua d’alumnes de cicles de formació de grau mitjà i superior de la família química, liderats per un equip humà que creu en el canvi amb les TAC com a eina per impulsar una millora en els resultats educatius i en la cohesió social, una formació competencial i una excel·lència en tots els seus processos.

A qui va dirigit?

Alumnat i professorat de cicles formatius.

Competències que treballa

Competències generals, professionals, personals i socials, i capacitats clau dels cicles de la família química.

Quina és la finalitat?

Apropar a la Indústria 4.0 les pràctiques realitzades pels alumnes. Aquest projecte exposa el treball diari i de millora contínua d’alumnes de cicles de formació de grau mitjà i superior de la família química, liderats per un equip humà que creu en el canvi amb les TAC com a eina per impulsar una millora en els resultats educatius i en la cohesió social, una formació competencial i una excel·lència en tots els seus processos.

Descripció detallada

Gestió Eficient dels laboratoris. Control de processos. Control de material i reactius. Millora de la gestió. Comunicació. Capacitació en indústria 4.0. Adquisició de competències clau. Participació en projectes transversals i pluridisciplinaris. Foment del sentiment de pertinença al centre.

Recursos necessaris: Accessibles des de qualsevol centre: Bases de dades. Dispositius mòbils i programari. Accés a núvol.

És una bona pràctica que pot ser clonada en totes les famílies professionals dels centres. I pot ser adaptada a qualsevol centre educatiu. Va ser premiada com a primer Premi d’Innovació dins del Impuls FP a Tarragona.

L’experiència s’ha presentat en diverses xerrades i fòrums en els que han participat centres educatius de tots els nivells acadèmics: Llars, Educació Infantil, Educació Primària, ESO, FO i formació d’adults. També s’ha presentat el model a la Universitat com a innovació docent.