El canvi de context al Politècnics

Comments are off.

Autors: Fran Arrébola Concejero i Antonio Domingo Alonso

Centre educatiu: Centre d’Estudis Politècnics

Tipus de bona pràctica: Projectes de canvi metodològic de centre

Descripció

Inici i evolució del canvi metodològic al Politècnics

A qui va dirigit?

Equips directius i Equips docents

Competències que treballa

Treball en equip, TIC, Habilitats directives, Habilitats docents

Quina és la finalitat?

Canviar el model metodològic del centre

Descripció detallada

Al 2014 al Politècnics vam posar en marxa un canvi metodològic transversal. Aquest canvi ha estat progressiu i liderat per un equip pilot, al que s’han anat sumant la resta d’equips docents del centre. 

L’aposta per metodologies actives ha provocat que trobem a l’Aprenentatge Basat en Projectes el context ideal per poder aconseguir l’evolució i assoliment de tot tipus de competències, ja siguin les tècniques associades als perfils professionals com les personals, resumides amb la FRASE del Politècnics. Aquesta FRASE també s’ha definit al llarg d’aquest canvi metodològic i ha esdevingut una brúixola que ens ha ajudat a dissenyar des de la més petita activitat al redisseny dels espais actuals del centre.

Aquest canvi s’implementa de manera progressiva als diferents cicles del centre. Al curs 21/22 tots els cicles estaran ja treballant com a mínim a un curs en ABP i molts altres ho faran tant a primer com a segon. La prudència en l’extensió del canvi ens ha permès consolidar una estructura i unes maneres de fer de tal manera que els nous equips docents que es van incorporant al canvi disposen de tot el coneixement previ posa’t en marxa per l’equip pilot i per les aportacions de qui s’ha anat sumant.