Currículum emocional

Comments are off.

Autor/s: Josefina Minguell Cervelló

Institut Ronda. Lleida

Tipus de bona pràctica: Eina.

Descripció

Eina que ens permetrà a l’alumnat conèixer-se millor.

A partir de petites activitats proposades, l’alumnat podrà expressar les seves emocions, pors, limitacions etc…

Posar-les en escrit, li permetrà ser més conscient davant les seves accions i conseqüències,  ser més efectiu en les relacions amb els altres i amb sí mateix, en definitiva conèixer-se com a persona per a ser un gran professional.

Accedeix a la presentació

Quina és la finalitat?

Millorar la convivència entre els grups classe i al centre.

Treballar les Habilitats Socials en qualsevol cicle formatiu.

Competències que treballa

Competències professionals i més concretament les transversals.

Competències socials i cíviques.

A qui va dirigit?

Alumnat que cursa cicles formatius de mitjà i superior.

Accedeix als materials