Celebrem el Carnaval amb el Taller Ocupacional Montilivi (TOM)

Comments are off.

Autor/s: Anna Pallarès Masagué i Anna Serra Salvi

Institut Montilivi. Girona

Tipus de bona pràctica: Projecte d’Aprenentatge i Servei.

Descripció

La celebració del carnaval amb el TOM és una experiència d’Aprenentatge i Servei que s’ha portat a terme amb l’alumnat de 1r d’Integració Social de l’Institut Montilivi de Girona. La proposta parteix de la demanda del “client”, en aquest cas el TOM, un centre ocupacional que atén a persones amb discapacitat intel·lectual ubicat al costat de l’institut,  que ens proposa celebrar el carnaval amb ells. A partir d’aquí, valorem els continguts que es poden treballar i es decideix fer-ho a nivell d’intermòduls: MP03  i MP06.

Accedeix al pdf

Quina és la finalitat?

Conèixer una unitat de convivència, els seus i les seves usuàries i els i les professionals que hi treballen des d’una perspectiva real i no només teòrica, prendre consciència del treball en equip i d’una actuació professional ètica.

Competències que treballa

a) Elaborar projectes d’integració social, aplicant-hi la normativa legal vigent i incorporant-hi la perspectiva de gènere.

b) Dirigir la implementació de projectes d’integració social, coordinant les actuacions necessàries per a dur-les a terme i  supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat

d) Programar activitats d’integració social, aplicant-hi els recursos i les estratègies metodològiques més adequades.

j) Dissenyar i desenvolupar activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a alumnes amb educatives específiques, col·laborant amb l’equip interdisciplinari.

p) Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries, amb els membres del grup de treball i amb altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin.

s) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

A qui va dirigit?

Alumnat 1r Integració Social i usuaris/es del taller ocupacional.

Accedeix als materials