Blue Containers Project

Comments are off.

Autor/s: Francisco Sánchez López i altres.

Institut Provençana. L’Hospitalet de Llobregat

Tipus de bona pràctica: ABP-APS. Aprenentatge basat en Projectes – Aprenentatge Servei

Descripció

Els alumnes de la família professional d’Edificació i Obra Civil aprenen mitjançant la metodologia ABP-APS (Aprenentatge Basat en Projectes – Aprenentatge Servei), transformant l’aula en un estudi d’arquitectura i el taller de construcció en una obra real on es treballa de forma col·laborativa entre alumnes, professors i empreses. D’aquesta manera ens proposem millorar els resultats educatius, reduir l’abandonament escolar i augmentar la inserció laboral. Oferim als alumnes una experiència de treball real que millora la seva consciència social i ecològica i que també genera un impacte positiu en la societat.

Quina és la finalitat?

Aprendre desenvolupant un projecte real i social de forma cooperativa.

Competències que treballa

Al tractar-se d’un projecte intercicles, es treballen múltiples competències professionals, a més de les personals i socials.

A qui va dirigit?

Alumnes de GS i GM de la família d’Edificació i Obra Civil, amb col·laboracions d’altres famílies professionals.

Accedeix als materials