AUTOAPRENENTAGE – Projecte a 1er de GM

Comments are off.

Autor/s: Severiano Vaquerizo

Institut Giola. Llinars del Vallès

Tipus de bona pràctica: Taller i projectes

Descripció

Sovint els alumnes que arriben a GM, són alumnes amb importants dificultats d’aprenentatge, conductuals (alguns absentistes), motivacionals, etc….

Procurem no separar els continguts pràctics dels teòrics, sinó unificar-los en un sol eix transversal: el PROJECTE. 

En aquest sistema destaca:

  • No s’imparteixen les unitats formatives d’una forma independent entre elles, sinó que estan inserides a  un projecte. L’alumne no té la sensació de està fent tal o qual unitats, sinó que està fent tots el passos necessaris per porta a terme un muntatge o construcció concreta.
  • L’alumne no canvia de mòdul cada una o dos hores. Durant tot l’horari treballar per enllestir un projecte. 
  • L’alumne treballa sota una metodologia d’autoaprenentatge, les classes magistrals no existeix. El professor/a no “dona classe”, sinó és un recolzament al procés d’aprenentatge individual de cada alumne. 

Per tant:

  • A l’Institut Giola optem per projectes, on l’alumne esdevé el protagonista de la seva formació, lluny de la postura de que “m’ho expliqui el profe”. 
  • La base de sistema son els projectes orientats a fets o instal.lacions reals, dividits en fitxes d’autoaprenentatge.

Quina és la finalitat?

MIllora dels resultats acadèmics, mitjançant la motivació i el treball exclusivament dins de l’aula. Desde la perspectiva que si les hores lectives s’aprofiten, no calen feines extra a casa.

Competències que treballa

Es treballa competencies d’autoaprenentatge guiat.

A qui va dirigit?

1er Grau Mitjà (cicle instal.lacions elèctriques i automàtiques).

Accedeix als materials