Aprenentatge servei com a projecte del Mòdul dual

Comments are off.

Autor/s: Ariadna Lleonart Sitjar

Institut La Bisbal. La Bisbal de l’Empordà

Tipus de bona pràctica: Projecte

Descripció

Tal com assenyala el web del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei (ApS) “L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.”

L’experiència d’Aprenentatge Servei (ApS) que presentem s’inscriu dins del Mòdul 15. Dual Integració Social que desenvolupem a l’institut per aquells estudiants del CFGS d’Integració Social que, per diverses circumstàncies, no poden realitzar el Mòdul dual en una empresa.

Aquest curs, 2019-2020, el projecte d’aprenentatge servei s’anomena Immòbil i dona resposta a una realitat de l’institut, la prohibició de l’ús del mòbil, decisió motivada pel mal ús que se’n feia, perseguint, amb el projecte, transformar la prohibició promovent-ne un bon ús.

El projecte Immòbil va suposar la següent seqüència i actuacions: 

  • L’equip directiu de l’Institut La Bisbal, de La Bisbal d’Empordà, a principi del curs 2019-2020, fa saber al professorat, a l’alumnat i a les famílies, que no es podrà fer ús del mòbil al centre educatiu més enllà de l’estona de pati.
  • Davant d’aquesta nova situació els estudiants d’integració social es molesten per la decisió, que afecta a tot l’alumnat del centre, i transformen el seu enuig en una oportunitat per fer un projecte que permeti passar del mal ús del mòbil a un ús responsable.
  • Es contextualitza el projecte, indagant sobre la situació que ha portat a la prohibició a través d’una entrevista a la coordinadora pedagògica del centre, que posa de manifest els problemes que generava l’ús poc controlat del mòbil: la falta d’atenció, l’ús per assetjar i la constatació que hi ha alumnat “enganxat”.
  • Ens fem experts en aquests tres temes: atenció-desatenció, assetjament i addiccions, i els vinculem a 3 col·lectius: alumnat, famílies i professorat, entenent que aquestes qüestions impliquen als diferents col·lectius de la comunitat escolar.
  • Sol·licitem i organitzem xerrades d’experts respecte als 3 temes: ciberbullying i xarxes (mosso d’esquadra interlocutor amb la comunitat), addiccions i desatenció (orientadores educatives del centre); es realitzen les dues primeres, la tercera, per diverses circumstàncies, no s’acaba fent.
  • Es recullen dades de l’alumnat de 3r d’ESO per avaluar l’ús que fan del mòbil, tasca que realitza l’estudiant del Màster en Psicopedagogia de la UOC.
  • Amb totes les dades de que disposem iniciem l’elaboració de la fonamentació teòrica: busquem informació dels tres temes d’interès a través d’articles, webs especialitzades, blogs,… Cada persona comparteix la informació amb el seu grup d’experts i aquests amb tot el grup classe.
  • Es planifiquen les actuacions dirigides a l’alumnat de 3r d’ESO, a través de cinc sessions: presentació, atenció, respecte, addicions i tancament; les duem a terme i les valorem.
  • Al finalitzar el projecte s’analitzen les competències i capacitats clau que cada estudiant a posat en joc (rúbrica).
  • Finalment, preparem la difusió dels projectes dirigida al professorat, i en concret a l’equip directiu, als alumnes i a les famílies.

Quina és la finalitat?

Posar en joc les competències personals, socials i professionals i les capacitats clau en contextos de necessitats a través d’actuacions reals.

Competències que treballa

Competències relatives a planificar, implementar i avaluar un projecte d’intervenció en l’àmbit educatiu, cooperant amb l’equip i creant un clima de seguretat pels alumnes que participen en les accions programades.

A qui va dirigit?

Estudiants de 2n curs del CFGS d’Integració Social DUAL.

Accedeix als materials