Apadrina el teu equipament

Comments are off.

Autor/s: Judit Barahona, Pilar Cobo i Úrsula Soms

Institut Miquel Tarradell. Barcelona

Tipus de bona pràctica: Aprenentatge i Servei (APS), Aprenentatge basat en Projectes (ABP), dins el Currículum escolar.

Descripció

“Apadrina el teu equipament” és un projecte comunitari del Raval que pren com a eix vertebrador el treball conjunt entre equipaments culturals -com el CCCB, el CSIC-Fons Musical, el Gran Teatre del Liceu, la Filmoteca, el MACBA, el Museu Marítim i el Palau Güell- i centres educatius, com el nostre INS Miquel Taradell.

Fruit de l’encontre mutu entre l’equipament cultural i el centre educatiu, es pensa i es desenvolupa conjuntament una proposta que assoleix objectius educatius, culturals i socio-comunitaris. D’aquesta manera, les activitats que es realitzen estan fetes a mida, prenent com a mesures les característiques, possibilitats i límits de cada entitat.

A l’institut actualment tenim 3 models d’apadrinament, un amb cada cicle formatiu, en els quals enllacem  el centre educatiu amb un equipament cultural, on els destinataris de l’activitat és l’alumnat, per una banda, i per una altra  els usuaris/es d’un equipament de serveis a la comunitat com centres de dia, casals o centres de teràpia ocupacional d’usuaris de col·lectius de gent gran, joves, diversitat funcional o salut mental  i escoles bressol municipals.

Es defensa aquí  que el nostre l’alumnat cursa un Cicle Formatiu de la família de Serveis a la Comunitat, on l’aprenentatge pràctic és una base fonamental del currículum educatiu. Així, el projecte esdevé un aprenentatge-servei que té una transcendència més enllà del centre educatiu o l’equipament cultural, repercutint en el teixit social en el que els trobem.

El projecte, dinamitzat per Tot Raval, es transforma en un escenari d’aprenentatge ple de recursos que s’adapten i s’enriqueixen amb les persones que l’utilitzen. D’aquesta manera s’entrellacen la cultura, l’educació i l’atenció social.

Així, en els Cicles de Tapsd i Tis, l’alumnat,en grups de 3 a 5 persones, tria un equipament cultural i una entitat social de les proposades, segons els propis  interessos. A partir d’una recerca per pàgines web i diverses entrevistes presencials, coneix les persones responsables de l’equipament cultural que els facilita tota la informació demanada. En segon lloc, coneix l’entitat social, les persones responsables i els mateixos usuaris/es, per tal de ser conscient de les seves característiques, activitats que realitzen habitualment, etc.

L’objectiu és dissenyar i planificar una activitat en l’equipament cultural triat adaptada a les persones de les entitats socials, sempre segons les competències professionals, personals i socials associades a cada cicle. Finalment, les implementarà i avaluarà.

En el cas de TEI, l’apadrinament es fa entre el Gran teatre del Liceu i dues escoles bressol municipals del Raval. L’alumnat assisteix a una sessió de formació i a una obra de teatre infantil al mateix Liceu. Després de conèixer els infants de les escoles col.laboradores, dissenyarà, planificarà, implementarà i avaluarà una activitat a l’escola per apropar els infants de 0/3 a l’obra del al Liceu, que està pensada per infants de 3 a 7 anys.

En resum, aquest projecte aporta a l’alumne/a un aprenentatge amb persones reals, posant en pràctica tot allò que han estudiat a l’aula.

I el que considerem més important, un aprenentatge personal i emocional, tal i com ens ho manifesten, any darrere any, en l’avaluació global del projecte. 

Quina és la finalitat?

Desenvolupar una activitat professionalitzadora i que, a més, aporti servei a la comunitat. 

Posar en contacte l’alumnat amb diferents equipaments culturals i entitats socials del barri. Un cop conegudes les seves característiques, l’objectiu final és dissenyar, planificar, implementar i avaluar una activitat adaptada.

Competències que treballa

  • Habilitats de relació social
  • Habilitats comunicatives
  • Planificació, implementació, dinamitza  i avaluació d’activitats culturals amb col·lectius en situació de risc, vulnerabilitat social i infants d’escola bressol.
  • Conducció i moderació de reunions de treball: preparació d’una entrevista, redacció formal de correus electrònics, etc.
  • Competències clau transversals com la responsabilitat, el treball en equip, la relació interpersonal, la innovació, la creativitat, l’organització del treball i l’autonomia personal.

A qui va dirigit?

Alumnat de Cicles formatius de Grau Mitjà d’Atenció a les persones en dependència (2n curs, 2 grups).

Alumnat de Cicles formatius de Grau Superior d’Educació Infantil (2n curs, dos grups), Integració Social (2n curs, 3 grups).

Accedeix als materials