ABP Com començar a treballar un cicle exclusivament per projectes

Comments are off.

Autors: Joaquim Bohigas, Irene Freixas, Irene Romanyac (amb la col·laboració del professorat del departament de Comerç i Màrqueting)

Centre educatiu: Institut Santa Eugènia

Tipus de bona pràctica: Metodologies

Descripció

Realització del segon curs de Màrqueting i publicitat de l’Institut Santa Eugènia exclusivament a través de treball per projectes intermodulars, la gran majoria amb reptes llançats per empreses externes.

A qui va dirigit?

Professorat d’alumnes de cicles formatius que vulguin treballar per projectes.

Competències que treballa

Autonomia, treball en equip, planificació i organització, resolució de problemes, lideratge.

Quina és la finalitat?

Millora de la metodologia d’ensenyament i aprenentatge.

Descripció detallada

El segon curs del cicle de màrqueting i publicitat es treballa íntegrament per projectes amb l’objectiu d’oferir un entorn d’aprenentatge que s’apropi al món professional “creant” una agència publicitària a l’aula. 

S’utilitzen les metodologies actives, concretament el treball per projectes (ABP) per poder desenvolupar al màxim competències generals com són el treball en equip, l’autonomia, el lideratge… En tota hi ha sis projectes intermodulars. En ells, es cobreix tot el currículum però també s’inclou el treball d’algunes competències extres necessàries en el sector del màrqueting i la publicitat com pot ser el coneixement de l’ús d’una càmera fotogràfica professional. A més, busquem la col·laboració d’agents externs perquè els reptes siguin el més reals possibles.

Així, els alumnes generen material publi promocional per organitzacions i empreses col·laboradores treballant en grups i amb la metodologia de projectes. Hauran d’estar en constant contacte amb les empreses o entitats col·laboradores ja que hauran de dissenyar el material segons les demandes dels seus “clients” i anar presentant el seu treball per rebre feedback i poder ajustar les seves creacions al què el client vol. Per la seva banda, els professors exerciran el paper de mentors dels grups de treball d’alumnes, guiant-los en el dia a dia de la feina per projectes.