Què és ImpulsFP?

És la unitat d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial que cerca impulsar els estudis professionalitzadors a través de sis programes: OrientaFP, ActivaFP, FuturaFP, Catskills, InnovaFP i EmprènFP. Aquests programes, cerquen la innovació en diferents àmbits, per ajudar a donar valor afegit a l'estudiant com a professional.

Impuls a la innovació i millora en l’orientació professional i acadèmica de l’alumnat de formació professional, per tal d’eliminar l’abandonament prematur i l’assoliment dels objectius del Departament d’Educació.

Impuls a l’ús de les metodologies actives d’aprenenatge per tal que l’alumnat d’FP assoleixi les competències tècniques i capacitats clau previstes als títols d’FP, actualitzades permanentment a les necessitats de l’entorn socioeconòmic.

Impulsa la recerca i desenvolupament a través de la identificació, implementació, millora contínua i difusió de la innovació educativa, per assolir les expectatives d’una FP de qualitat en el present i el futur.

El campionat de Catalunya de formació professional, que es celebra cada dos anys i que permet mostrar les habilitats i les competències professionals dels alumnes que hi participen.

Desplegaments d’accions de foment de la innovació, per establir vincles entre centres educatius i empreses, per afavorir la creació de projectes empresarials reals de valor mutu  

Foment de l’emprenedoria i la proactivitat de l’alumnat per tal de construir un ecosistema dinàmic i de valor social i econòmic a Catalunya. 

#IMPULSFP
La nova formació professional,
una aposta de futur
#ORGULLFP
Joan Roca, el Celler de Can Roca,
l’origen del èxit en l’FP
#ORGULLFP
Patricia Marcos ens explica que va suposar per ella l’FP